NORDIK FABRIK

  • Gratis verzending boven 75€ (BE) en 100€ (NL)
  • Vlotte levering via Bpost
  • Snel en veilig betalen
  • |
  • |
  • Registreren

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
De website www.nordikfabrik.com is eigendom van NORDIK FABRIK gevestigd te Kapelsesteenweg 168, 2930 Brasschaat en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0645.613.885.  BTW nummer BE 0645.613.885. Meer info is steeds te bekomen via hello@nordikfabrik.com.
 
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de webshop www.nordikfabrik.com. Door het plaatsen van een bestelling op de webshop stemt de klant uitdrukkelijk in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 
AANBOD
Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het altijd mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden NORDIK FABRIK niet. NORDIK FABRIK is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 
 
Voor specifieke vragen over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze kan u steeds contact opnemen met hello@nordikfabrik.com.
 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door NORDIK FABRIK. NORDIK FABRIK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 
PRIJS & BETALING
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.
 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Internationale leveringen buiten de EU kunnen onderworpen zijn aan douanerechten bij aankomst in het land van levering. Deze kosten zijn steeds voor rekening van de klant.
 
De prijs is steeds geldig op het moment van bestelling. NORDIK FABRIK behoudt zich het recht om de prijs en informatie van een product aan te passen. Mocht een product in prijs verlaagd worden kort na de aankoop, dan geeft dit geen recht op terugbetaling of betaling van het prijsverschil. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 
Onze betaalmethoden werken via een beveiligd systeem dat de confidentialiteit en authenticiteit van de gebruiker waarborgen en voorkomt dat derde partijen toegang krijgen tot deze informatie. Wij accepteren enkel geautoriseerde krediet of debet kaarten en persoonlijk gegevens zullen dienen verstrekt te worden bij het plaatsen van een bestelling.
 
LEVERING
Voor de levering van de producten werkt NORDIK FABRIK samen met BPost. NORDIK FABRIK streeft ernaar om de bestelling binnen de één tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen. Deze levertermijnen zijn echter indicatief. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot het verbreken van de aankoop of betaling van enige schadevergoeding ten voordele van de klant. Als het leveradres foutief wordt doorgegeven is dit de verantwoordelijkheid van de klant en kan dit aanleiding geven tot extra kosten. Al de prijzen in de webshop zijn exclusief transport en levering bij de klant, deze kosten worden apart vermeld bij de check-out. 
 
Zodra uw pakket is verzonden ontvangt u een automatisch e-mail van onze transporteur met daarin een Track & Trace code voor het opvolgen van uw bestelling.
 
EIGENDOMSVOORBEHOUD
NORDIK FABRIK blijft eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt NORDIK FABRIK zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant.
 
KLACHTEN & GARANTIE
De producten op onze webshop worden zorgvuldig geselecteerd en dienen aan onze kwaliteitsnormen te voldoen. Bij ontvangst van het order dient de klant onmiddellijk na te kijken of de goederen voldoen aan deze norm.
 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant gemeld worden aan hello@nordikfabrik.com en dit binnen 7 dagen na levering, anders vervalt elk recht op vervanging of herstelling.
 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 
Voor klachten kan er altijd contact worden opgenomen met NORDIK FABRIK via het contactformulier op de website of via hello@nordikfabrik.com. Let op: indien u zelf de producten al getracht hebt te repareren of de handleiding foutief hebt gebruikt, dan vervalt uw recht op garantie voor dit product.
 
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De volledige inhoud van deze website, inclusief alle merken, logo’s, tekeningen, beeldmateriaal, data, product- of bedrijfsnamen, teksten e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan NORDIK FABRIK of rechthoudende derden. De inhoud mag dus in geen geval gereproduceerd, aangepast, opgeslagen, verstuurd of bewaard worden zonder hiervoor vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan NORDIK FABRIK.
 
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Alle informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 
NORDIK FABRIK doet haar uiterste best opdat de aanwezige informatie zo volledige, juist en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich echter steeds onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Wij zullen dus in het geval van foutieve of gebrekkige informatie steeds trachten om dit zo snel mogelijk recht te zetten. NORDIK FABRIK kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Mocht u iets opmerken dat u onjuist of onvolledig lijkt, mag u ons steeds contacteren via hello@nordikfabrik.com en dan zullen wij dit zo spoedig mogelijk behandelen.
 
De inhoud van de website (inclusief links) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. NORDIK FABRIK geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 
HERROEPINGSRECHT
Hoewel wij overtuigd zijn dat u tevreden zal zijn over onze producten, kan het altijd gebeuren dat u van gedachten verandert. In dit geval dient u dit zo spoedig mogelijk te melden aan hello@nordikfabrik.com. U heeft het recht om zonder betaling van boete uw aankoop te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. 
 
Gelieve voor het retourneren van producten steeds onze retourpolicy te volgen. Deze duidt dat u ons eerst dient te informeren via mail (hello@nordikfabrik.com) met vermelding van uw ordernummer, reden voor retour en uw bankrekeningnummer voor de terugbetaling. Nadat wij uw retouraanvraag hebben goedgekeurd, ontvangt u een e-mail met verdere instructies voor het terugsturen van uw product (en).
 
De goederen dienen dan binnen de 14 kalenderdagen na melding van de retour in originele staat & verpakking, ongebruikt en onbeschadigd, voorzien van alle originele labels aan NORDIK FABRIK te worden terugbezorgd. Goederen op maat van de klant gemaakt of solden artikelen zullen niet worden teruggenomen.  NORDIK FABRIK verbindt zich ertoe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op het opgegeven rekeningnummer van de klant.   
 
Indien u een artikel retourneert van buiten de EU, gelieve dan duidelijk op de verpakking “return” te vermelden. Op deze manier zullen er geen nieuwe douanerechten op het product dienen betaald te worden. Wij aanvaarden geen retours zonder deze vermelding en zullen in geen geval douane- or transportkosten betalen voor deze zendingen.
 
OVERMACHT
NORDIK FABRIK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
 
PRIVACYBELEID
NORDIK FABRIK hecht belang aan uw privacy en respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die wij vragen bij het plaatsen van een bestelling zullen wij dan ook alleen gebruiken om de administratie van uw bestelling, levering en facturatie af te handelen. U kan zich tevens aanmelden voor onze nieuwsbrief waardoor u zich uitdrukkelijk akkoord verklaart om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing doeleinden van NORDIK FABRIK. Wenst u zich hiervoor uit te schrijven dan kan dit door een mail te sturen naar hello@nordikfabrik.com.  De door u verstrekte gegevens bewaren wij op een beveiligde database en worden niet doorgegeven aan derden.
 
Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 
Google analytics 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” en  gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het gebruik van de website, deze voorwaarden alsook de relatie die door het gebruik tot stand komt tussen NORDIK FABRIK en de klant en tussen NORDIK FABRIK en derden, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
 
Eventuele geschillen omtrent het gebruik van de website alsook omtrent het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.
 
 
Onze merken

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Follow us

© Copyright 2018 NORDIK FABRIK - Powered by Lightspeed - Theme by totalli t|m e-commerce